Zmiana norm technicznych okien od 2017 roku

Wraz z nowym rokiem 2017, w życie wchodzą nowe normy dotyczące współczynnika izolacyjności okien i drzwi w nowobudowanych budynkach. Aktualnie maksymalny współczynnik Uw zgodnie z rozporządzeniem z 01 stycznia 2017 r. (Dz. U. nr 152 poz. 926) zmniejszy się o około 10%! Wybierając więc stolarkę okienną w nowym roku pamiętajmy o tym, że współczynnik przenikania ciepła (Uw) nie może przekroczyć:

  • w przypadku okien – 1,1 W/m2K
  • w przypadku drzwi – 1,5 W/ m2K

Przyszłościowo wspomnimy również o tym, że za 4 lata normy te będą jeszcze niższe – w przypadku okien współczynnik nie będzie mógł przekroczyć wartości 0,9 W/(m²•K)